Проблеми кадрового забезпечення в системі МВС у зв’язку з мотиваційною спрямованістю кандидатів на службу | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Проблеми кадрового забезпечення в системі МВС у зв’язку з мотиваційною спрямованістю кандидатів на службу
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Балабанова Л.М., Бобровнікова Н.П.
Ключевые слова: ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2007
УДК:159.947
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:19.04.2016
Сводная информация по документу:Балабанова Л.М., Бобровнікова Н.П., Проблеми кадрового забезпечення в системі МВС у зв’язку з мотиваційною спрямованістю кандидатів на службу.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1046
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol2/04.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Проаналізовано вплив типу мотивації кандидатів на службу на вибір тієї чи іншої професії для вирішення проблеми плинності кадрів в силових структурах . Бо призначення на роботу осіб із негативною мотивацією призводить до того , що задоволеність працею , їх принадливість для працівників знижується по мірі збільшення стажу перебування на службі в ОВС.
Аннотация (англ.):Influence of type of motivation of candidates on se rvice on a choice of this or that trade for the decision of a problem of fluctuation of the personnel in power structures is analyzed. As job placement of persons with negative motivation leads to that satisfaction work, their appeal to workers decreases in process of increase in the experience of stay at service in AIA. 

 © 2015 — 2024 Центр информационных технологий НУГЗУ