Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності
Коллекция:Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление
Авторы: Лукиша Р.Т, Опанасенко Я.О., Помаза-Пономаренко А.Л.
Ключевые слова: , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2016
УДК:351.824.11
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:20.04.2016
Сводная информация по документу:Помаза-Пономаренко А.Л., Лукиша Р.Т., Опанасенко Я.О. Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності. – С. 203-209.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1072
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol4/30_2016.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):У статті запропоновано складники комплексного механізму державної регіональної політики, зокрема, ті, що першими реагують на загрози та мають усувати їх – організаційно-інституційний, інформаційно-комунікативний і соціальний складники. Дослідження їхньої триєдиної природи дозволило системно підійти до визначення засобів, необхідних для реалізації державної політики розвитку регіонів із позиції безпеки.
Аннотация (англ.):The article determines components of the complex mechanism of the state policy of regional development. It was specified that some of them are the first ones to react to threats and eliminate them – organizational, institutional, informational, communicative and social components. This analysis of nature of said elements allowed the systemic approach to the research of methods and resources of the state regional policy from the safety perspective. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ