Психологічний аналіз професійної діяльності особового складу піротехнічних підрозділів у ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275-ї АБРБ Міноборони | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Психологічний аналіз професійної діяльності особового складу піротехнічних підрозділів у ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275-ї АБРБ Міноборони
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Решетняк С.В.
Ключевые слова: , , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2009
УДК:159
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:20.04.2016
Сводная информация по документу:Решетняк С. В. Психологічний аналіз професійної діяльності особового складу піротехнічних підрозділів у ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275-ї АБРБ Міноборони. - С. 140-150.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1116
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol6/017.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Специфічний характер завдань щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів вимагає підтримання особливих умов діяльності особового складу. Успішність виконання покладених завдань визначається психологічною підготовкою працівників піротехнічних підрозділів, рівнем колективної мотивації до спільної діяльності та взаємодії, оптимальним стилем управління. Впровадження психологічних аспектів оптимізації діяльності піротехніків МНС становить практичну сторону реалізації професіографічного дослідження. Специфический характер задач по обезвреживанию взрывоопасных предметов требует поддержания особенных условий деятельности личного состава. Успешность выполнения возложенных задач определяется психологической подготовкой сотрудников пиротехнических подразделений, уровнем коллективной мотивации к совместной деятельности и взаимодействию, оптимальным стилем управления. Внедрение психологических аспектов оптимизации деятельности пиротехников МЧС содержит практическую сторону реализации профессиографического исследования.
Аннотация (англ.):Specific character of tasks in relation to defuzing of explosive objects requires maintenance of the special terms of activity of personnel. Success of implementation of the fixed tasks is determined psychological preparation of workers of pyrotechnic subsections, by the level of collective motivation to joint activity and co-operation, by optimum style of management. Introduction of psychological aspects of optimization of activity of pyrotechnists of MINISTRY of emergency measures makes the practical side of realization of research. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ