Вплив професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Вплив професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Афанасьєва Н.Є., Назаров О.О ., Степанова І.С.
Ключевые слова: , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2011
УДК:159.92
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:20.04.2016
Сводная информация по документу:Афанасьєва Н.Є., Назаров О.О., Степанова І.С. Вплив професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС. - С. 3-11.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1145
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/001.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):У статті представлено аналіз результатів дослідження впливу професійної діяльності на адаптивність, емоційне вигорання і розвиток суїцидального ризику працівників МНС з різним стажем професійної діяльності. Отримані результати свідчать про те, що по мірі збільшення стажу роботи і віку відбувається помітне зниження адаптаційного потенціалу; емоційний захист у формі «вигорання» стає невід'ємною частиною особистості працівника МНС на певному етапі професійного розвитку; істотно зростає вірогідність збільшення суїцидального ризику.
Аннотация (англ.):In the article the analysis of results of research of influence of professional activity is presented on adaptiveness, emotional burning down and development of suicide risk of workers of MINISTRY of emergency measures with different experience of professional activity. The got results testify that there is a noticeable decline of adaptation potential on the measure of increase of experience of work and age; emotional defence in form «burning» down becomes inalienable part of personality of worker of MINISTRY of emergency measures on the certain stage of professional development; authenticity of increase of suicide risk grows substantially. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ