Чинники, що обумовлюють психічну дезадаптацію керівників ОВС | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Чинники, що обумовлюють психічну дезадаптацію керівників ОВС
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Александров Ю.В.
Ключевые слова: , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2011
УДК:159.947
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:20.04.2016
Сводная информация по документу:Александров Ю.В. Чинники, що обумовлюють психічну дезадаптацію керівників ОВС. - С. 12-21.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1147
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/002.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Шляхом тестування керівних працівників, які несуть службу в різних підрозділах, виявлено фактори ризику розвитку психічної дезадаптації. Показано, що найбільший ступінь негативного впливу на психіку керівників ОВС мають чинники, пов'язані з професійною діяльністю (великий стаж роботи в силових структурах, нерівномірність робочого навантаження, конфлікти з керівництвом, страх втратити високооплачувану роботу, нестерпний мікроклімат в очолюваному колективі). До соціально-демографічних і побутових факторів ризику відносяться - відсутність родини, матеріально-побутова невлаштованість і маленька зарплатня. Сімейнопсихологічні чинники ризику - це критичні ситуації в побуті і конфлікти в сім'ї.
Аннотация (англ.):By testing the executives serving in different departments, identified risk factors for psychological maladjustment. It is shown that the greatest degree of negative impact on the psyche of the leaders of ATS are factors associated with professional activity (large experience in the power structures, uneven workload, conflicts with management, the fear of losing high-paying job, headed by an intolerable climate in the team). Sociodemographic and household risk factors include - lack of family material and poor living conditions and low salary. Family and psychological risk factors - a critical situation in the home and family conflicts. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ