Професійна спрямованість і задоволеність роботою працівників МНС України | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Професійна спрямованість і задоволеність роботою працівників МНС України
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Бородич І.О.
Ключевые слова: , , ,
Издатель:НУЦЗ Украъни
Год публикации:2011
УДК:159.92
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:20.04.2016
Сводная информация по документу:Бородич І.О. Професійна спрямованість і задоволеність роботою працівників МНС України. - С. 36-44.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1153
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/005.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):У статті проаналізовані результати дослідження особливостей професійної спрямованості та задоволеності роботою працівників МНС України, які знаходяться на різних етепах професійного розвитку. Доведено, що кар'єрні орієнтації істотно розрізняються за наступними параметрами: у тих фахівців, які знаходяться на етапі професійної кризи, істотно переважають спрямованість на професійну компетентність, менеджмент та виклик. У тих, хто знаходиться в некризовому періоді, значно переважає орієнтація на інтеграцію стилів життя. Працівники МНС, які знаходяться у кризі, мотивовані на досягнення мети, соціальний престиж; крім цього, у них значно підвищена мотивація до успіху та знижена мотивація уникнення невдач. В цілому працівники МНС, що знаходяться в кризовому періоді професійного розвитку, більш не задоволені своєю роботою, чим ті, що знаходяться в некритичному періоді.
Аннотация (англ.):In the articles the analysed results of research of features of professional orientation and satisfaction working as of workers MINISTRIES of emergency measures of Ukraine, which are on разных of stages of professional development. It is well-proven that quarry orientations substantially differentiate on the followings parameters: for those 

 © 2015 — 2024 Центр информационных технологий НУГЗУ