Особливості потребово-мотиваційної сфери курсантів, які навчаються у ВНЗ закритого типу | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Особливості потребово-мотиваційної сфери курсантів, які навчаються у ВНЗ закритого типу
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Кратинов В.А.
Ключевые слова: , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2011
УДК:159.91
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:20.04.2016
Сводная информация по документу:Кратинов В.А. Особливості потребово-мотиваційної сфери курсантів, які навчаються у ВНЗ закритого типу. - С. 144-151.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1204
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/018.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):У статті здійснено аналіз впливу чинників навчально-службової діяльності курсантів першого і п’ятого курсів, які навчаються на факультеті ДАІ, на їх потребово-мотиваційну сферу. Показано, що між потребами першокурсників і курсантів п’ятого курсу існують суттєві розходження. Встановлено, що їх навчально-службова діяльність викликає значні нервово-психічні напруження; негативні зміни в психіці виявлено в результаті спілкування з начальством. Визначено також, що у значної кількості курсантів відношення до законів України незадовільне, або вони вважають, що у їх майбутній діяльності їх знання не обов’язкові. Зроблено висновок про необхідність поглибленого дослідження умов навчально-службової діяльності курсантів з метою її оптимізації.
Аннотация (англ.):The analysis of influence of factors of educational-official activity of students of the first and fifth courses which study on the faculty of GAI is carried out in the article, on their necessity-motivation sphere. It is rotined that between the necessities of freshmen and students of fifth course there are substantial divergences. It is set that their educational-official activity causes considerable tensions, in a psyche it is found out negative changes as a result of socializing with the authority. Certainly also, that at the far of students of attitude toward the laws of Ukraine unsatisfactory, or they consider that in their future activity of their knowledge not obligatory. A conclusion is done about the necessity of eaten up research of terms of educational-official activity of students with the purpose of its optimization. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ