Актуальні питання внутрішньоетнічної конфліктної взаемодії в контексті, функціонального, психоаналітичного та діяльнісного підходів. | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Актуальні питання внутрішньоетнічної конфліктної взаемодії в контексті, функціонального, психоаналітичного та діяльнісного підходів.
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Гулий Ю. І.
Ключевые слова: , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2008
УДК: 159. 964. 21
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:24.04.2016
Сводная информация по документу:Гулий Ю. І., Актуальні питання внутрішньоетнічної конфліктної взаемодії в контексті, функціонального, психоаналітичного та діяльнісного підходів. - С. 45 - 52.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1416
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol4/07.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Статтю присвячино комплексному аналізу актуальних проблем внутрішньоетнічної конфліктації в контексті функціонального, психоаналітичного та діяльнісного підходів. В результаті аналізу було показано необхідність системного опису функціональних та динамічних особливостей внутрішньоетнічного конфлікту з відповідним моделюванням та класифікацією його типів.
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ