Задачі психокорекційной роботи з керівниками | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Задачі психокорекційной роботи з керівниками
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Другие учреждения и организации
Ключевые слова: , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2007
УДК:159.98: 622
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:29.04.2016
Сводная информация по документу:Землянська О.В., Кострікін О.В. Задачі психокорекційной роботи з керівниками. - С. 377-386.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1615
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol3_1/45.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Діяльність сучасного керівника виробництва характеризується надзвичайно високою нервово-психічною і фізичною напругою. Причинами професійних захворювань керівників стають підвищена нервова збудливість, порушення сну, серцево-судинні розлади. Для керівника в умовах ненормованого робочого часу характерні необмеженість робочого часу, готовність до виконання службових обов'язків у будь-який час доби, часта схильність стресовим впливам. Успішність діяльності в таких умовах вимагає міцного здоров'я, що, поряд з іншими якостями, варто розглядати як професійно важливу властивість особистості керівника. Для саморегуляції, уміння підтримувати гарний настрій, знімати нервово-психічну напругу важливо провадити психокорекційну роботу.
Аннотация (англ.):The business of the modern director of the factory characterized by the high level of nervous and physical tension. The reasons of the most professional illnesses are high nervous exitlment, disturbance of the sleep, cordial disturbances. The director run his business in the condition of unlimited working time, he must be ready do his work at every time a day, he must be rest stable against the high level of stresses. Success of his business request the good health, which may be examined as a professionally important kind of his personality with another ones. The self- regulation, skills to be in good disposition, to take off his tension need to do psycho-correction work with the director. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ