Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентісного підходу | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентісного підходу
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Мась Н. М.
Ключевые слова: ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2007
УДК:159.98
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:10.05.2016
Сводная информация по документу:Мась Н. М. Психолого-педагогічний аналіз умов професійної підготовки майбутніх військових психологів на основі компетентісного підходу
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1661
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol3_2/03.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):В статті доведена необхідність переходу від авторитарної до особистісно орієнтованої моделі навчання курсантів, що буде сприяти підвищенню якості професійної підготовки майбутніх військових психологів. Особистісно орієнтоване навчання дозволить значною мірою уникнути недоліків шляхом перенесення мети навчання з оволодіння знаннями, навичками й уміннями на формування особистості майбутнього військового фахівця на основі компетентісного підходу шляхом цілеспрямованої реалізації комплексу її задатків, здібностей та інших індивідуально-психологічних властивостей.
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ