Д. М. Узнадзе про установку як одну з ключових категорій психології впливу | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Д. М. Узнадзе про установку як одну з ключових категорій психології впливу
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Матеюк О. А.
Ключевые слова: , , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2007
УДК:
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:10.05.2016
Сводная информация по документу:Матеюк О. А. Д. М. Узнадзе про установку як одну з ключових категорій психології впливу
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1665
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol3_2/05.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):У статті розглядається така ключова категорія психології впливу як установка, здійснюється аналіз механізму її виникнення та проявів у мисленні особистості. Визначається роль установки в психічній діяльності особистості, при цьому береться до уваги не абстрактний зміст установки як незнаної підпсихічної сфери, що опосередковує психічні та фізичні явища, а той конкретний феномен готовності, що викликається потребою, яка знайшла свій предмет. Виділяється декілька форм або видів установок як за їх відношенням до «потрібного» предмету, так і за їх походженням. Зазначається, що слово (установка) починає грати ту ж роль, що й об’єктивна дійсність і дає можливість, з точки зору психології впливу, досить ефективно організовувати та здійснювати процес цілеспрямованого обумовленого психологічного впливу на особистість.
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ