Правові аспекти психологічної безпеки | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Правові аспекти психологічної безпеки
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Миронець С.М.
Ключевые слова: , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2007
УДК:
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:10.05.2016
Сводная информация по документу:Миронець С.М. Правові аспекти психологічної безпеки
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1667
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol3_2/06.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):У статті представлені деякі погляди автора на проблеми психологічної безпеки в комплексі заходів єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від різного роду надзвичайних ситуацій. На підставі аналізу законодавчих актів, літературних джерел, як вітчизняних так і зарубіжних авторів, зроблено висновок щодо необхідності розробки системи заходів, що мають за мету визначити єдиний підхід до формування Концепції психологічної безпеки в державі.
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ