Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців
Коллекция:Сборник научных трудов "Проблемы экстремальной и кризисной психологии"
Авторы: Родіна Н.В.
Ключевые слова: ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2007
УДК:159.98
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:11.05.2016
Сводная информация по документу:Родіна Н.В. Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=1719
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol3_2/30.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):Представлені результати дослідження майбутніх фахівців денного і заочного відділень вищих учбових закладів. Проведений порівняльний аналіз їх копінг-поведінки в ситуації поєднання роботи і навчання. З'ясовані особливості прояву копінг-стратегій майбутніх фахівців.
Аннотация (англ.): 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ