Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу | Архив НУЦЗУ


Просмотр информации о документе


Название:Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу
Коллекция:Вестник НУГЗ Украины. Серия: Государственное управление
Авторы: Мороз С.А.
Ключевые слова: , , , , , ,
Издатель:НУЦЗ України
Год публикации:2016
УДК:354:378.4.014
Вид документа:статья
Язык документа:украинский
Добавлен в архив:15.04.2016
Сводная информация по документу:Мороз С.А. Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу. – С. 18-26.
Постоянная ссылка: http://scikh.pp.ua/?p=803
Короткая ссылка на файл:
Ссылка на файл: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol4/3_2016.pdf
Аннотация (русс.):
Аннотация (укр.):В статті наведено результати аналізу категоріального змісту університетської автономії та розглянуто її компетенцію щодо трудового потенціалу вищого навчального закладу, як об’єкту державного управління. Стаття містить теоретичні узагальнення щодо можливості діалектичного поєднання напрямів реалізації державного управління розвитком вищої освіти та автономії ВНЗ в контексті їх впливу на ефективність функціонування інституції університету і її трудових можливостей. Крім того, в статті опрацьовано висновки щодо місця та ролі державного управління та університетської автономії у формуванні та розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу.
Аннотация (англ.):This article presents an analysis of categorical content of university's autonomy and considered its competence regarding the labor potential of the higher education establishment, as an object of public administration. The article contains theoretical generalizations about the possibility of dialectical combination of ways to implement public administration by developing higher education and the autonomy of higher education institutions in the context of their impact on the efficiency of functioning of the institution of university and its labor opportunities. In addition, the article elaborated conclusions on the place and role of government and university's autonomy in the formulation and development of labor potential of higher education. 

 © 2015 — 2023 Центр информационных технологий НУГЗУ